Користувача угода

Угода

 1. Загальні положення
  1. Справжнє Угода (далі - Угода) відноситься до сайту MeetGray, розташованому за адресою https://meetgray.com/.
  2. Сайт MeetGray (далі - Сайт) є власністю юридичної особи ОРГАНІЗАЦІЯ (ОГРН: НОМЕР, ІПН: НОМЕР, адреса реєстрації: юр.адреса)
  3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту MeetGray (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.
  4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.
  5. Використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.
  6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.
 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди в такому значенні:
   1. MeetGray - Інтернет-ресурс, розташований на доменному імені https://meetgray.com/, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет -ресурсу і супутніх йому сервісів (далі - Сайт).
   2. MeetGray - сайт, що містить інформацію про Товарах і /або Послуги та /або Інших цінностях для користувача, Продавця і /або Виконавця послуг, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання Товару, та /або отримання послуги.
   3. Адміністрація сайту - уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені юридичної особи ОРГАНІЗАЦІЯ.
   4. Користувач сайту (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт
   5. Зміст сайту (далі - Зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об'єкти інтелектуальної власності все разом і /або окремо, що містяться на сайті https://meetgray.com/.
 3. ПРЕДМЕТ УГОДИ
  1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до містяться на Сайті Товарам і /або послуги, що надаються.
   1. Сайт надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):
    • надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту сайту;
    • ознайомлення з товарами /послугами, розміщеними на Сайті;
    • вибір і замовлення товарів /послуг для здійснення подальшої покупки або оформлення на даному Сайті.
   2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (сервіси).
  2. Доступ до сайту надається на безкоштовній основі.
  3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.
  4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства Російської Федерації
 4. Права та обов'язки сторін
  1. Адміністрація сайту має право:
   1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
  2. Користувач має право:
   1. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари та /або Послуги, пропоновані на Сайті.
   2. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг сайту:
    • по телефону: ТЕЛЕФОН
    • по електронній пошті: ПОШТА
    • через Форму зворотнього зв'язку, розташовану за адресою: АДРЕСА САЙТУ
   3. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством Російської Федерації.
   4. Вимагати від адміністрації приховування будь-якої інформації про користувача.
   5. Використовувати інформацію сайту в комерційних цілях без спеціального дозволу.
  3. Користувач Сайту зобов'язується:
   1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.
   2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
   3. Чи не робити дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Сайту.
   4. Чи не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняється законодавством Російської Федерації інформацію про фізичних або юридичних осіб.
   5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність охороняється законодавством Російської Федерації інформації.
   6. Не застосовувати препарат Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.
   7. Чи не використовувати сервіси з метою:
    1. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.
    2. утиску прав меншин.
    3. уявлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного сайту.
    4. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару та /або послуги, розміщених на Сайті.
    5. некоректного порівняння Товару та /або Послуги, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними Товарами і /або послугами, або засудження таких осіб.
    6. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
    7. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території Російської Федерації.
   8. Забезпечити достовірність наданої інформації
   9. Забезпечувати збереження особистих даних від доступу третіх осіб.
  4. Користувачеві забороняється:
   1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
   2. Порушувати належне функціонування Сайту.
   3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту.
   4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті.
   5. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.
   6. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача Сайту.
   7. Використовувати Сайт та його Зміст будь-якою метою, заборонених законодавством Російської Федерації, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Сайту або інших осіб.
 5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
  1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.
  2. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
  3. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про покупку Товару та /або надання послуг, що надаються на Сайті.
  4. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
  5. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) їх цін.
  6. Документ вказаний в пункті 5.7. цієї Угоди регулює у відповідній частині і поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту.
  7. Політика конфіденційності
  8. Будь-який з документів, перелічених у пункті 5.7 цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті.
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
  2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
   1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
   2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.
   3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.
 7. ПОРУШЕННЯ УМОВ користувацького УГОДИ
  1. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство Російської Федерації вимагає або дозволяє таке розкриття.
  2. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.
  3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.
 8. Вирішення спорів
  1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
  2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
  3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством Російської Федерації.
  4. Будь позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 5 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов залишається судом без розгляду.
 9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.
  2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

MeetGray RUS

MeetGray - простий хороший сірий. Для Вас ми говоримо НІ політиці, насильства, наркотиків і порнографії. Кожен день коли ми вибираємо яку новину додати на наш ресурс, ми думаємо про те, чи буде це цікаво для вас. Ми хочемо, щоб зайшовши на наш ресурс ви потрапили в інший світ - світ чесних заголовків, і правдивої цікавої інформації. Наша ідея, дати можливість вирватися зі світу проплаченого PR і брехливих рекламних заголовків, які несуть в собі ідею продати вам "віагру", збільшити груди або подовжити член.

Ми не підтримуємо нав'язливу рекламу, яка псує ставлення, як до ресурсу, так і перетворює захоплюючу подорож у світ нового, цікавого і цікавого, в процес закриття нав'язливих спливаючих вікон і отримання не цікавою Вам інформації.

Якщо ви вважаєте, що без вашої інформації, статті, відео або огляду, наш ресурс буде порожненьким, або просто у вас є коментарі якими ви б хотіли поділитися з нами,

пишіть 2post@meetgray.com

Команда MeetGray